Phát biểu qui tắc cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng

bởi ✪ Kudo❄Shinichi ✪ »Sƙƴ« 15/12/2018

Phát biểu qui tắc cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng.

Câu trả lời (1)

  • Để cộng (hay trừ) hai đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

    bởi Midoriya Izuku 15/12/2018
    Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan