AMBIENT

Nếu 0 < a < b < c < d < e < f và (a-b)(c-d)(e-f)x=(b-a)(d-c)(f-e) thì x bằng bao nhiêu ?

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 08/05/2019

Nếu 0<a<b<c<d<e<f

và (a-b)(c-d)(e-f)x=(b-a)(d-c)(f-e) thì x=

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Vì: \(\left(a-b\right)\left(c-d\right)\left(e-f\right)x=\left(b-a\right)\left(d-c\right)\left(f-e\right)\)

    Nên:

    \(\dfrac{\left(a-b\right)\left(c-d\right)\left(e-f\right)}{\left(b-a\right)\left(d-c\right)\left(f-e\right)}=\dfrac{1}{x}\\ \Rightarrow\dfrac{-1}{1}=\dfrac{1}{x}\\ \Rightarrow\dfrac{1}{x}.1=-1\\ \Rightarrow\dfrac{1}{x}=-1\\ x=1:-1=-1\)

    bởi Nguyễn Thị Huế 08/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>