AMBIENT

Hai cạnh của hình chữ nhật có độ dài là 3m và x (m)

bởi Midoriya Izuku 11/12/2018

Hai cạnh của hình chữ nhật có độ dài là 3m và x (m)

Hãy viết công thức biểu diễn diện tích y (m2) theo x

Vì sao đại lượng y là hàm số của đại lượng x ?

Hãy vẽ đồ thị của hàm số đó ?

Xem đồ thị, hãy cho biết

a) Diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu khi x = 3(m) ? x = 4(m) ?

b) Cạnh x bằng bao nhiêu khi diện tích y của hình chữ nhật bằng 6 (m2); 9 (m2)

ADSENSE

Câu trả lời (4)

 • - Công thức biểu diễn diện tích y theo x là y = 3x

  - Vì với mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số đại lượng x

  - Vẽ đồ thị hàm số :

  + Chọn 1 điểm khác O thuộc đồ thị : chọn x = 1 được y = 3 ⇒ A(1 ;3) thuộc đồ thị.

  + Đường thằng OA là đồ thị hàm số y = 3x

  Vẽ đồ thị:

  Giải bài 45 trang 73 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

  a) Trên đồ thị thấy :

  + Điềm thuộc đồ thị có x = 3 thì ứng với y = 9

  Vậy khi x = 3 m thì diện tích hình chữ nhật bằng 9(m2)

  + Điểm thuộc đồ thị có x = 4 thì ứng với y = 12

  Vậy khi x = 4 m thì diện tích hình chữ nhật bằng 12 (m2)

  b) Điểm thuộc đồ thị có y = 6 thì ứng với x = 2 .

  Vậy khi diện tích hình chữ nhật bằng 6(m2) thì cạnh x = 2 (m)

  Điểm thuộc đồ thị có y = 9 thì ứng với x = 3.

  Vậy khi diện tích hình chữ nhật bằng 9 (m2) thì cạnh x = 3 (m)

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án:

  9 và 3

  bởi Lê Thanh Ngọc 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 9;3

  bởi Lê Thanh Tùng 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>