Điền vào ô trống biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận và khi x=-1 thì y=-2

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 29/03/2019

cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thận, điền vào ô trống

x -2 -1 1 3 4
y -2

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan