dai so lop 7

bởi Tran Hoang Minh ngày 05/12/2017

dai luong y co phai la ham so cua dai luong x khong, neu cac bang gia tri tuong ung cua chung la

a,     X​   -3    -2     -1   1/2     1   2

       Y    -5    -7,5   -15  30    15   7,5

b,                x  0   1   2   3   4

                   y  2   2  2   2   2

Câu trả lời (2)

 • 987

  bởi ngyenbao bao05 ngày 05/12/2017
  Like (0)
 • a) Ta có:

  \(\begin{array}{l} x = - 3;y = - 5 \Rightarrow - 5 = \frac{a}{{ - 3}} \Leftrightarrow a = 15\\ x = - 2;y = - 7,5 \Rightarrow - 7,5 = \frac{a}{{ - 2}} \Leftrightarrow a = 15\\ ... \end{array}\)

  Từ đó, ta có: \(y = \frac{{15}}{x}\)

  Vậy x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

  b) Từ bảng giá trị ta nhận thấy đại lượng y không phải là hàm số của đại lượng x

  bởi Trần Hoàng Mai ngày 05/12/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan