Tran Hoang Minh's Profile

Tran Hoang Minh

Tran Hoang Minh

01/01/1970

Số câu hỏi 8
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (14)

 • Tran Hoang Minh đã đặt câu hỏi: toan hinh lop 7 Cách đây 5 tháng

  Ban Tam muon dong mot chiec nep cheo AC de chiec khung hinh chu nhat ABCD duoc vung hon. Tin do dai AC biet rang , AD bang 48 cm CD bang 36 cm

 • Tran Hoang Minh đã đặt câu hỏi: hinh hoc lop 7 Cách đây 5 tháng
 • Tran Hoang Minh đã đặt câu hỏi: hinh hoc lop 7 Cách đây 5 tháng

  Cho goc XOY co so do bang 120 do, diem A thuoc tia phan giac cau goc do ke AB vuong goc voi OX( Bthuoc Ox) e AC vuong goc voi OY(Cthuoc Oy).Tam giac ABC la tam giac gi? Vi sao?

 • Tran Hoang Minh đã đặt câu hỏi: hinh hoc lop 7 Cách đây 5 tháng

  Cho tam giac ABC can tai A.Lay diem D thuoc canh AC, diem E thuoc canh AB sao cho AB sao cho AD=AE. a, so sanh goc ABD va goc ACE b, goi I la giao diem cua BD va CE.tam giac IBC la tam giac gi. Vi sao

 • Tran Hoang Minh đã đặt câu hỏi: hinh hoc lop 7 Cách đây 5 tháng

  hai thanh AB va AC cua vi keo mot mai nha thuong bang nhau va thuong tao voi nhau 1 goc bang.a,145 do neu mai nha la ton . b,100 do neu mai nha la ngoi . Tinh goc ABC trong tung trong hop