AMBIENT

Chứng tỏ x=-1, x=5 là hai nghiệm của đa thức f(x) = x^2 – 4x – 5

bởi ✪ Kudo❄Shinichi ✪ »Sƙƴ« 13/12/2018

Cho đa thức f(x) = x2 – 4x – 5. Chứng tỏ rằng x = -1; x = 5 là hai nghiệm của đa thức đó.

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • Thay x = -1; x = 5 vào đa thức f(x) = x2 – 4x – 5, ta có:

  f(-1) = (-1)2 – 4.(-1) – 5 = 1 + 4 – 5 = 0

  f(5) = 52 – 4.5 – 5 = 25 – 20 – 5 = 0

  Vậy x = -1 và x = 5 là các nghiệm của đa thức f(x) = x2 – 4x – 5

  bởi Midoriya Izuku 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án:

  -1;5

  bởi Lê Thanh Ngọc 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>