AMBIENT

Chứng minh tích 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 6

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 18/01/2019

1) CM tích 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 6

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Đặt tích 3 số tự nhiên liên tiếp là T = a * (a + 1) * (a + 2)

  - Chứng minh T chia hết cho 2: Chỉ có 2 trường hợp:

  + Nếu a chia hết cho 2 (a chẵn) => T chia hết cho 2.

  + Nếu a chia 2 dư 1 (a lẻ) => a + 1 chia hết cho 2 => T chia hết cho 2/

  - Chứng minh T chia hết cho 3: Có 3 trường hợp.

  + Nếu a chia hết cho 3 => T chia hết cho 3.

  + Nếu a chia 3 dư 1 => a + 2 chia hết cho 3 => T chia hết cho 3.

  + Nếu a chia 3 dư 2 => a + 1 chia hết cho 3 => T chia hết cho 3.

  2 và 3 nguyên tố cùng nhau.

  => T chia hết cho 2.3 = 6.

  bởi Nguyễn Toàn 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>