Chứng minh tam giác HEF cân biết tam giác ABC cân tại A có AH vuông góc BC tại H

bởi Van Tho 17/05/2019

cho tam giác ABC cân tại A.Kẻ AH vuông góc BC tại H

a,CM tam giác ABH=tam giác ACH

b,kẻ HE vuông góc AB , HF vuông góc AC. CM tam giác HEF cân

c, CM EF//BC

d,cho AH=12cm,BC=10cm.Tính AB

Câu trả lời (1)

 • Câu a) Xét tam giác AHB (^AHB=90 độ) và tam giác AHC (^AHC=90độ)

  AB=AC(tam giác ABC cân tại A)

  AH là cạnh chung

  do đó ? AHB = ?AHC(cạnh huyền-cạnh góc vuông)

  b) Xét ? AHE(^AEH=90 độ) và ?AHF (^AFH=90 độ) có

  AH là cạnh chung

  ^EAH=^FAH(do tam giác AHB=tam giác AHC)

  do đó ?HAE=?AFH (cạnh huyền-góc nhọn)

  do đó HE =HF (cạnh tương ứng)

  suy ra ?HEF cân tại H

  c) Có ? ABC cân tại A nên

  ^B=(180-^A):2 (1)

  Có ? AEH=?AFH

  Do đó AE=AF(cạnh tương ứng)

  suy ra tam giác EAF cân tại A

  Có ?EAF cân tại A nên

  ^E=(180-A);2 (2)

  Từ (1) và (2) có ^AEF =^ABC mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên EF//BC

  bởi Lê Thị Tuyết Mai 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan