AMBIENT

Chứng minh tam giác DEF đều biết tam giác ABC có góc A=120 độ, AD là phân giác góc A

bởi Thùy Nguyễn 08/05/2019

cho \(\bigtriangleup\) ABC có \(\widehat{A}\)=120 gọi ADlà phân giác\(\widehat{A }\)(D\(\in\)BC). Trên tia đối tia AB lấy E,AC lấy F sao cho AE=AF=AD

CM \(\bigtriangleup\)DEF đều

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ồ cái hình @ ht vẽ sai.

  ok

  hướng dẫn:

  c/m ba góc tam giác đó = nhau.

  \(\widehat{CAB}=120^o\Rightarrow\widehat{CAD}=\widehat{DAB}=\widehat{BAF}=60^o\)

  \(\widehat{CAB}=120^o\Rightarrow\widehat{DAF}=\widehat{EAF}=\widehat{EAD}=120^o\)

  \(AE=AF=AD\Rightarrow\)\(\left\{\begin{matrix}\Delta_{EAD}\\\Delta_{FAD}\\\Delta_{EAF}\end{matrix}\right.\) đều là tam giác cân tại A có góc ở đỉnh =120 độ => hai góc còn lại là 30 độ => 3 góc của tam giác DÈF =60 độ=> dcpcm

  bởi nguyễn văn điều 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>