Chứng minh tam giác ABD=ICE biết tam giác ABC cân có góc A tù, trên BC lấy điểm D

bởi Chai Chai 26/04/2019

cho tam giác ABC cân (AB=AC; góc A là góc tù) .trên BC lấy điểm D. trên tia đối của CB lấy điểm E sao cho BD =CE. Trên tia đối của CA lấy điểm I sao cho CI = CA

1/ chứng minh : a) tam giác ABD = tam giác ICE

b) AB+AC < AD+AE

Câu trả lời (1)

 • A B C D E I

  a) Ta có: AB = AC mà AC = CI

  \(\Rightarrow AB=CI\)

  \(\Delta ABC\) cân tại A \(\Rightarrow\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\)

  \(\widehat{ACB}=\widehat{ICE}\) (đối đỉnh)

  \(\Rightarrow\widehat{ABC}=\widehat{ICE}\)

  hay \(\widehat{ABD}=\widehat{ICE}\)

  Xét \(\Delta ABD\)\(\Delta ICE\) có:

  AB = CI (c/m trên)

  \(\widehat{ABD}=\widehat{ICE}\) (c/m trên)

  BD = CE (gt)

  \(\Rightarrow\Delta ABD=\Delta ICE\left(c.g.c\right)\)

  bởi Nguyễn Quang Bằng 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan