AMBIENT

Chứng minh OM vuông góc AB biết điểm A thuộc Ox, B thuộc Oy sao cho OA=OB

bởi sap sua 26/02/2019

cho góc xOy nhọn.Điểm A thuộc Ox ,Bthuộc Oy sao cho OA=OB; Oz là phân giác góc xOy,M thuộc Oz.Cm OMvuông góc AB

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi giao điểm AB với OM là N

  Xét \(\Delta AON\)\(\Delta BON\) ta có:

  \(OA=OB\left(gt\right)\)

  \(\widehat{O_1}=\widehat{O_2}\) ( Oz là phân giác góc xOy )

  ON chung

  \(\Rightarrow\Delta AON=\Delta BON\left(c.g.c\right)\)

  \(\Rightarrow\widehat{ANO}=\widehat{BNO}\) ( cặp góc tương ứng )
  \(\widehat{ANO}+\widehat{BNO}=180^0\)

  \(\Rightarrow\widehat{ANO}=\widehat{BNO}=90^0\)

  \(\Rightarrow ON\perp AB\) hay \(OM\perp AB\) ( đpcm )

  bởi Tran Thi Lan 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>