ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh N=0,7(2007^2009-2013^1999) là một số nguyên

Cho N=0,7.(\(^{2007^{2009}-2013^{1999}}\)). Chứng minh rằng: N là một số nguyên

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có: \(2007^{2009}\)

  \(=2007.\left(\left(2007^2\right)^2\right)^{502}\)

  \(=2007.\left(\left(....9\right)^2\right)^{502}\)

  \(=2007.\left(....1\right)^{502}\)

  \(=2007.\left(......1\right)\) (Có tận cùng là chữ số 7)

  Ta có: \(2013^{1999}\)

  \(=2013^3.\left(\left(2013^2\right)^2\right)^{499}\)

  \(=\left(.....7\right).\left(\left(....9\right)^2\right)^{499}\)

  \(=\left(.....7\right).\left(....1\right)^{499}\)

  \(=\left(....7\right).\left(....1\right)\)(Có tận cùng là chữ số 7)

  \(\Rightarrow2007^{2009}-2013^{1999}=\left(.....0\right)\)

  => N là một số nguyên

    bởi nguyen duy 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1