AMBIENT

Chứng minh N=0,7(2007^2009-2013^1999) là một số nguyên

bởi hồng trang 18/01/2019

Cho N=0,7.(\(^{2007^{2009}-2013^{1999}}\)). Chứng minh rằng: N là một số nguyên

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(2007^{2009}\)

  \(=2007.\left(\left(2007^2\right)^2\right)^{502}\)

  \(=2007.\left(\left(....9\right)^2\right)^{502}\)

  \(=2007.\left(....1\right)^{502}\)

  \(=2007.\left(......1\right)\) (Có tận cùng là chữ số 7)

  Ta có: \(2013^{1999}\)

  \(=2013^3.\left(\left(2013^2\right)^2\right)^{499}\)

  \(=\left(.....7\right).\left(\left(....9\right)^2\right)^{499}\)

  \(=\left(.....7\right).\left(....1\right)^{499}\)

  \(=\left(....7\right).\left(....1\right)\)(Có tận cùng là chữ số 7)

  \(\Rightarrow2007^{2009}-2013^{1999}=\left(.....0\right)\)

  => N là một số nguyên

  bởi nguyen duy 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>