ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh ED song song BC biết tam giác ABC cân tại A, trên tia đối của tia AB lấy điểm D

Bài 1: Cho tam giác ABC ( nhọn ). Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AC. trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AD=AB

a, Chứng minh rằng tam giác ADE = tam giác ACB

b, Biết tam giác ABC cân tại A. Cm ED song song với Bc

c, Với giả thiết ở câu b. Cm tam giác EBC vuông góc với B

Giúp mình nhanh nha các bạn thứ 4 mình cẩn rồi

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Cho sửa lại đề: : Cho tam giác ABC ( nhọn ). Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AC. trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE =AB.

  a) Xét \(\Delta ADE\)\(\Delta ACB\) có:

  AD = AC (gt)

  \(\widehat{EAD}=\widehat{BAC}\) (đối đỉnh)

  AE = AB (gt)

  \(\Rightarrow\Delta ADE=\Delta ACB\left(c.g.c\right)\)

  b) Vì AB = AC (\(\Delta ABC\) cân tại A) \(\Rightarrow\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\)

  mà AB = AE; AC = AD (gt)

  \(\Rightarrow AE=AD\Rightarrow\Delta AED\) cân tại A

  \(\Rightarrow\widehat{AED}=\widehat{ADE}\)

  Trong \(\Delta AED\) có:

  \(\widehat{AED}+\widehat{ADE}+\widehat{EAD}=180^o\) (1)

  Trong \(\Delta ABC\) có:

  \(\widehat{ABC}+\widehat{ACB}+\widehat{BAC}=180^o\) (2)

  Từ (1) và (2) suy ra:

  \(\widehat{AED}+\widehat{ADE}+\widehat{EAD}=\widehat{ABC}+\widehat{ACB}+\widehat{BAC}\)

  \(\Rightarrow\widehat{AED}+\widehat{ADE}=\widehat{ABC}+\widehat{ACB}\) (\(\widehat{EAD}=\widehat{BAC}\) do đối đỉnh)

  \(\Rightarrow2\widehat{AED}=2\widehat{ACB}\)

  \(\Rightarrow\widehat{AED}=\widehat{ACB}\)

  mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên ED // BC.

  c) ............. Ai đó giải giùm cái ạ.

    bởi Đặng Iris 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1