Chứng minh định lý Nếu 1 đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường song song

bởi Nguyễn Vũ Khúc 02/04/2019

Chứng minh định lý: Nếu 1 đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lai.

LÀM ĐỦ 3 BƯỚC KHI CHỨNG MINH NHA MỌI NGƯỜI

Câu trả lời (2)

 • Khẳng định:Ô1+Ô2=180​0. Căn cứ:2góc kề bù

  900+Ô2=1800. ​Vì Ô1=900

  =>Ô2=900. ​(đpcm)

  Ô3=Ô1. 2 góc đối đỉnh

  ​Ô1=900. . GT

  ​​​=>Ô3=900 (đpcm)

  Ô2=Ô4. 2 góc đối đỉnh

  ​Ô2=900. Chứng minh trên

  =>Ô4=900. ​(đpcm)

  bởi hà minh hieu 02/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của ba đường thẳng

   Nếu hai đường thẳng (phân biệt) cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

  acbc}a//b

  Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

  a//bca}cb

  2. Ba đường thẳng song song

  Hai đường thẳng (phân biệt) cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

  a//cb//c}a//b

  II. Các dạng toán thường gặp

  Dạng 1: Nhận biết hai đường thẳng song song, vuông góc

  Phương pháp:

  Xét tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng với đường thẳng thứ ba:

  + Nếu hai đường thẳng (phân biệt) cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

  + Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó  cùng vuông góc với đường thẳng kia.

  + Hai đường thẳng (phân biệt) cùng song song với một đường thẳng thứ ba thfi chúng song song với nhau.

  Dạng 2: Tính số đo góc

  Phương pháp:

  Bước 1: Vẽ thêm đường thẳng (nếu cần thiết)

  Bước 2: Sử dụng tính chất của hai đường thẳng song song, hai góc kề bù…

  Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

  + Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

  + Hai góc đồng vị bằng nhau

   

  + Hai góc trong cùng phía bù nhau

  bởi Sún TV 20/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan