AMBIENT

Chứng minh BC vuông góc OA biết trrên tia Oy lấy 2 điểm C và E sao cho OD=OE và OA=OB

bởi Nguyễn Minh Minh 08/05/2019

13.Cho góc xOy khác góc bẹt, trên tia Ox lấy 2 điểm A và D. Trên tia Oy lấy 2 điểm C và E sao cho OD=OE và OA=OB.

a)CM tam giác ODC và tam giác OBE = nhau.

b)Gọi A là giao điểm của BE và CD. CM tam giác AOB = tam giác AOC.

c)CM BC vuông góc OA

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Tia Ox lấy A và D; Oy lấy C và E thì lấy đâu ra OA = OB đc

    bởi Trần Anh Ngọc 08/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>