ADMICRO
VIDEO

Chứng minh B=a/(a+b+c)+b/(b+c+d)+c/(c+d+a)+d/(d+a+b) không là số tự nhiên

Cho a;b;c;d là 4 số nguyên dương bất kì

Chứng minh: B= \(\dfrac{a}{a+b+c}\)+\(\dfrac{b}{b+c+d}\)+\(\dfrac{c}{c+d+a}\)+\(\dfrac{d}{d+a+b}\)không phải số nguyên

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(\dfrac{a}{a+b+c}>\dfrac{a}{a+b+c+d}\left(1\right)\\ \dfrac{b}{b+c+d}>\dfrac{b}{a+b+c+d}\left(2\right)\\ \dfrac{c}{c+d+a}>\dfrac{c}{a+b+c+d}\left(3\right)\\ \dfrac{d}{d+a+b}>\dfrac{d}{a+b+c+d}\left(4\right)\)

  Từ (1) (2) (3) (4) => \(\dfrac{a}{a+b+c}+\dfrac{b}{b+c+d}+\dfrac{c}{c+d+a}+\dfrac{d}{d+a+b}>\dfrac{a+b+c+d}{a+b+c+d}\\ \Rightarrow\dfrac{a}{a+b+c}+\dfrac{b}{b+c+d}+\dfrac{c}{c+d+a}+\dfrac{d}{d+a+b}>1\left(4\right)\)

  Mặt khác

  \(\dfrac{a}{a+b+c}+\dfrac{b}{b+c+d}+\dfrac{c}{c+d+a}+\dfrac{d}{d+a+b}=\left(\dfrac{a}{a+b+c}+\dfrac{c}{c+d+a}\right)+\left(\dfrac{b}{b+c+d}+\dfrac{d}{d+a+b}\right)\)

  \(\dfrac{a}{a+b+c}+\dfrac{c}{c+d+a}< \dfrac{a}{a+c}+\dfrac{c}{c+a}\) ; \(\dfrac{b}{b+c+d}+\dfrac{d}{d+a+b}< \dfrac{b}{b+d}+\dfrac{d}{b+d}\)

  =>\(\dfrac{a}{a+b+c}+\dfrac{b}{b+c+d}+\dfrac{c}{c+d+a}+\dfrac{d}{d+a+b}< \left(\dfrac{a}{a+c}+\dfrac{c}{a+c}\right)+\left(\dfrac{b}{b+d}+\dfrac{b}{b+d}\right)=2\)(5)

  Từ (4) (5) => \(1< \dfrac{a}{a+b+c}+\dfrac{b}{b+c+d}+\dfrac{c}{c+d+a}+\dfrac{d}{d+a+b}< 2\)

  Vậy B không phải là số nguyên

    bởi Nguyễn Anh Phong 11/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON