ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh AM là tia phân giác của góc DAE và AM vuông DE biết tam giác ABC cân tại A

giải hộ mình bài

cho tam giác ABC vuông cân tại A.qua A kẻ đường thẳng d. Có BD vuông AC (D thuộc d),CE vuông d(E thuộc D). M là trung điểm của BC

Chứng minh a,DE=BD+CE
b,tam giác DME vuông cân tại M

Bài 2

Cho tam giác ABC cân tại A.Trên tia BC và CB lấy theo thứ tự từ điểm D và E sao cho BD=CE

Chứng minh a,tam giác ADE cân

b,m là trung điểm của BC.CM:AM là tia phân giác của góc DAE và AM vuông DE

c,Từ B và C kẻ BH,CK theo thứ tự vuông với AD và AE. CM: BH=CK

d,Hk song song BC

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 2:

  Hình tự vẽ.

  a) Vì \(\Delta ABC\) cân tại A

  \(\Rightarrow AB=AC\)\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\)

  hay \(\widehat{ABD}=\widehat{ACE}\)

  Xét \(\Delta ABD\)\(\Delta ACE\) có:

  AB = AC (c/m trên)

  \(\widehat{ABD}=\widehat{ACE}\) (c/m trên)

  BD = CE (gt)

  \(\Rightarrow\Delta ABD=\Delta ACE\left(c.g.c\right)\)

  \(\Rightarrow AD=AE\) (2 cạnh t/ư)

  nên \(\Delta ADE\) cân tại A.

  b) Ta có: BD + DM = BM

  CE + EM = CM

  mà BD = CE (gt); BM = CM (suy từ gt)

  \(\Rightarrow DM=EM\)

  \(\Delta ABD=\Delta ACD\) (câu a)

  \(\Rightarrow\widehat{ADB}=\widehat{AEC}\) (2 góc t/ư)

  Lại có: \(\widehat{ADB}+\widehat{ADM}=180^o\) (kề bù)

  \(\widehat{AEC}+\widehat{AEM}=180^o\) (kề bù)

  \(\Rightarrow\widehat{ADM}=\widehat{AEM}\)

  Xét \(\Delta ADM\)\(\Delta AEM\) có:

  AD = AE (câu a)

  \(\widehat{ADM}=\widehat{AEM}\) (c/m trên)

  DM = EM (c/m trên)

  \(\Rightarrow\Delta ADM=\Delta AEM\left(c.g.c\right)\)

  \(\Rightarrow\widehat{DAM}=\widehat{EAM}\) (2 góc t/ư)

  \(\Rightarrow AM\) là tia pg của \(\widehat{DAE}\)

  \(\widehat{AMD}=\widehat{AME}\) (2 góc t/ư)

  \(\widehat{AMD}+\widehat{AME}=180^o\) (kề bù)

  \(\Rightarrow\widehat{AMD}=\widehat{AME}=90^o\)

  nên \(AM\perp DE\)

  c) Hình của mk hơi có vấn đề nên vẽ vuông góc thành ra trùng vs đoạn lần trước vẽ nên.....

    bởi Nguyễn Sơn 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1