ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh a, b, c đêu chia hết cho 3 biết đa thức P(x)=ax^2+bx+c có a, b, c là số nguyên

Cho đa thức P(x) = ax2 + bx + c vs a, b, c là các số nguyên. Biết rằng giá trị của đa thức chia hết cho 3 vs mọi giá trị nguyên x. CMR: a, b, c đều chia hết cho 3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có : P(0)=\(a\times0^2+b\times0+c\)

  P(0) = c \(⋮\) 3

  P(1) = \(a\times1^2+b\times1+c\)

  P(1) = a+ b+ c \(⋮\) 3

  mà c \(⋮\) 3

  => a + b \(⋮\)3 => 2a+2b \(⋮\)3 (1)

  P(2) = a . 22 + b. 2 + c = 4a + 2b + c

  mà c \(⋮\) 3

  => 4a + 2b \(⋮\)3 (2)

  từ (1) và (2) , ta có : (4a+2b) - ( 2a+2b) = 4a + 2b - 2a - 2b = 2a \(⋮\) 3

  Vì 2 \(⋮̸\)3 => a \(⋮\)3

  =Vì a \(⋮\)3

  mà a+b \(⋮\)3

  => b \(⋮\)3

  Vậy a , b , c \(⋮\)3

    bởi Ngọc Nga 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1