ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Chứng minh a, b, c chia hết cho 3 biết f(x)=ax^2+bx+c có f(1) chia hết cho 3, f(0) chia hết cho 3

Cho hàm số: \(f\left(x\right)=a.x^2+bx+c\) với \(a,b,c\in z\). Biết \(f\left(1\right)⋮3\), \(f\left(0\right)⋮3\), \(f\left(-1\right)⋮3\)
C/m a,b,c chia hết cho 3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có: \(f\left(x\right)=ax^2+bx+c\)

  \(\Rightarrow f\left(0\right)=c⋮3\Rightarrow c⋮3\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}f\left(1\right)=a+b+c⋮3\\f\left(-1\right)=a-b+c⋮3\end{matrix}\right.\)

  \(c⋮5\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a+b⋮3\\a-b⋮3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2a⋮3\\2b⋮3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a⋮3\\b⋮3\end{matrix}\right.\) ( do \(\left(2;3\right)=1\) )

  Vậy \(a,b,c⋮3\)

    bởi Nguyễn Bá Ngọc 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1