Chứng minh a/b=(a+c)/(b+d) biết a/b=c/d

bởi Lê Tấn Vũ 28/03/2019

Cho \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\)(vs xy =112)

C/m: \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{a+c}{b+d}\)

Câu trả lời (1)

 • Sửa đề: Cho \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\left(b+d\ne0\right)\)

  Chứng minh: \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{a+c}{b+d}\)

  Đặt \(k\) là giá trị chung của các tỉ số.

  Ta có: \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=k\)

  \(\Rightarrow a=k.b\)

  \(\Rightarrow c=k.d\)

  Ta có: \(\dfrac{a+c}{b+d}=\dfrac{k.b+k.d}{b+d}=\dfrac{k.\left(b+d\right)}{b+d}=k\)

  Vậy \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=\dfrac{a+c}{b+d}\)

  Suy ra đpcm.

  bởi Nguyễn Dũng 28/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan