AMBIENT

Chứng minh A= (-7) + (-7)^2 + (-7)^3 + ... + (-7)^2006 chia hết cho 43

bởi nguyen bao anh 25/05/2019

1. a) \(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}\)

b) 6. \(\left(\frac{-1}{3}\right)^2\) - \(\left(\frac{1}{4}:2-\frac{7}{16}.\frac{-4}{21}\right)\)

2. Cho ba số a, b, c tỉ lệ với các số 2, 4, 5 và a - 20 = 24 (b +c). Tìm ba số a, b, c.

3.

a) Cho A= (-7) + (-7)2 + (-7)3 + ... + (-7)2007. CMR A chia hết cho 43.

b) Tìm các giá trị của x, y thỏa mãn: l2x -27l2011 + (3y +10)2012 = 0.

LÀM ĐC BÀI NÀO THÌ LÀM GIÚP NHA MN, HU HU HU! CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU!

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • a)\(\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+...+\frac{1}{99\cdot100}\)

  \(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

  \(=1-\frac{1}{100}=\frac{99}{100}\)

  3)a)\(A=\left(-7\right)+\left(-7\right)^2+\left(-7\right)^3+\left(-7^4\right)+...+\left(-7\right)^{2005}+\left(-7\right)^{2006}\)(hinh như tới \(\left(-7\right)^{2006}\) thôi nhé)

  \(A=\left[\left(-7\right)+\left(-7\right)^2\right]+\left[\left(-7\right)^3+\left(-7\right)^4\right]+...+\left[\left(-7\right)^{2005}+\left(-7\right)^{2006}\right]\)

  \(A=43+\left(-7\right)^2\left[\left(-7\right)+\left(-7\right)^2\right]+...+\left(-7\right)^{2004}\left[\left(-7\right)+\left(-7\right)^2\right]\)

  \(A=43+\left(-7\right)^2\cdot43+...+\left(-7\right)^{2004}\cdot43\)

  \(A=43\left[1+\left(-7\right)^2+...+\left(-7\right)^{2004}\right]⋮43\left(đpcm\right)\)

   

  bởi Nguyễn Thị Thục Anh 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3b. Ta có |2x-27|^2011 > hoặc =0 với mọi x. (3y 10)^2012 lớn hơm hoặc =0 với mọi y => 2x-27=0 => 2x=27 => x=27/2; 3y 10 =0=> y= -10/3
  bởi Thiên Bình 27/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA