Chứng minh 5^n(5^n+1)-6^n(3^n+2)chia hết cho 91

bởi Tram Anh 21/01/2019

a)Chứng minh rằng mọi n nguyên dương đều có :5^n(5^n+1)-6^n(3^n+2)chia hết cho 91

Câu trả lời (1)

 • \(91=7.13\)

  Đặt \(A=5^n\left(5^n+1\right)-6^n\left(3^{n+2}\right)\)

  \(\Rightarrow A=\left(25^n-18^n\right)-\left(12^n-5^n\right)\)

  Ta có:

  \(\left\{\begin{matrix}25^n-18^n⋮25-18=7\\12^n-5^n⋮12-5=7\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow A⋮7\)

  Mặt khác:

  \(A=\left(25^n-12^n\right)-\left(18^n-5^n\right)\)

  Lại có:

  \(\left\{\begin{matrix}25^n-12^n⋮25-12=13\\18^n-5^n⋮18-5=13\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow A⋮13\)

  Mà: \(\left(7;13\right)=1\)

  \(\Leftrightarrow A⋮91\)

  Vậy \(5^n\left(5^n+1\right)-6^n\left(3^{n+2}\right)⋮91\) (Đpcm)

  bởi Phạm Ngọc Cầm 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan