Chứng minh 36^36-9^10 chia hết cho 45

bởi Đào Thị Nhàn 18/01/2019

a)So sánh :\(9^{10}và8^9+7^9+6^9+5^9+.......+2^9+1^9\)

b)Chứng minh: \(\left(36^{36}-9^{10}\right)\)chia hết cho 45

Help me!

Câu trả lời (1)

 • Ta có:

  \(8^9+7^9+6^9+5^9+...+2^9+1^9\)

  \(=\left(8^3+7^3+6^3+5^3+...+2^3+1^3\right)^2\)

  \(=\left(\left(8+7+6+5+...+2+1\right)^2\right)^2\)

  \(=\left(8+7+6+5+...+2+1\right)^4\)

  \(=36^4\)

  \(=9^4.4^4\)

  \(9^{10}=9^4.9^6\)

  \(9^4.9^6>9^4.4^4\)

  \(\Rightarrow9^{10}>8^9+7^9+6^9+5^9+...+2^9+1^9\)

  bởi Hương Cin 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan