Cho tam giác ABC với M là trung điểm BC

bởi 김 에리 30/03/2019

Cho tam giác ABC với M là trung điểm BC. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa C, vẽ tia Ax vuông góc với AB và lấy D sao cho AD=AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B vẽ Ay vuông góc với AC và lấy AE=AC. Chứng minh:

     a. AM = \frac{1}{2} ED                               b. AM vuông góc với DE

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • My Nguyễn

  Cho tam giác ABC, O là trung điểm của BC. Từ B kẻ BD vuông góc với AC. Từ C kẻ CE vuông góc với AB.

   a) Chứng minh rằng: OD=1/2BC

   b) Trên tia đối của tia DE lấy điểm N, trên tia đối của tia ED lấy điểm M sao cho DN=EM. Chứng minh rằng: Tam giác OMN là tam giác cân.smileysmiley

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền

  vẽ tam giác với độ dài 1cm, 3,cm, 7cm

 • Tố Uyên

  Cho Tam giác ABC có góc B = 75 độ

  AH vuông góc với BC

  Biết AH = 1/2 BC

  Chứng Minh tam giác ABC cân

  ( Bài toán của 1 em lớp 7, xin mọi ng giúp đỡ) 

 • CR seven

  cho tam giác ABC có A=100 độ, B= 50 độ .đương phân giác của B cắt đương phân giác ngoài của C tại o

  a, tính các góc của tam giác BOC

  b, nối OA.CM OA là đường phân giác ngoài của rồi suy ra số đo góc AOB

 • Nam Joon

  Cho tam giác ABC vuông tại A BD là tia phân giác của góc ABC ( D thuộc AC).Qua D kẻ vuông góc với BC tại E. Gọi F là giao điểm của DE và BA

  a) CMR tam giác ABD= tam giác EBD

  b)CMR DF=DC

  c)so sánh độ dài AD và DC

 • Đức Nguyễn Minh

  Tam giác ABC cân tại A kẻ đường trung tuyến AH (H thuộc BC)

  Gọi I là trung điểm của CH lấy M thuộc tia đối của tia IA sao cho IA=IM

  1) Chứng Minh:CM=AH và AC+AH>AM

  2)CM: MH song song với AC

  3) Tia MH cắt AB tại E

  chứng minh: tam giác EBH cân và E là trung điểm của AB

  4) Gọi N là trung điểm của MB biết AC =10cm ,BC=12cm

  Tính AN

  pleasssss giúp mình nhanh nhất có thể mai mình phải nộp r :((((((((

 • Phuong Anhh

  Cho ΔABC vuông tại A, AH ⊥ BC tại H. Trên cạnh BC lấy D sao cho BD = BA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC ở E
  a) So sánh AE và DE
  b) Chứng minh tia AD là tia phân giác của góc HAC
  c) Vẽ DK vuông góc với AC tại K. Chứng minh rằng AK = AH

 • Lê Thị Thanh Vân

  Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm; đường phân giác BI. Kẻ IH vuông góc BC( H thuộc BC ). Gọi K là giáo điểm của AB và IH.
  a. Chứng minh: IA < IC
  b. Chứng minh I là trực tâm của tam giác ABC
  Bài 2: Tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BD. Kẻ AE vuông góc BD, AE cắt BC ở K
  a. Tam giác ABK là tam giác gì? Vì sao?
  b. Kẻ AH vuông góc BC. Chứng minh AK là tia phân giác của góc HAC
  Bài 3: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc BC tại H
  a. Chứng minh tam giác ABH = tam giác ACH
  b. Vẽ trung tuyến BM. Gọi G là giao điểm của AH và BM. Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC
  c. Cho AB = 30cm, BH = 18cm. Tính AH, AG
  d. Từ H kẻ HD song song với AC (D thuộc AB). Chứng minh ba điểm C, G, D thẳng hàng
  Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 3cm, AC = 4cm
  a. Tính AC
  b. Gọi M là trung điểm của BC. Kẻ BH vuông góc AM tại H, CK vuông góc AM tại K. C/m tam giác BHM = tam giác CKM
  c. Kẻ HI vuông góc BC tại I. So sánh HI và MK
  d. So sánh BH + BK với BC

 • Lê Đình Qúy

  Cách vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng và khi nào thì ta không thể vẽ được

  Lưu ý: Vẽ bằng hai cách, trong đó có 1 cách vẽ bằng compa

 • băng băng

  cho goc xoy tren ox va oy lan luot lay hai diem a va b sao cho oa =ob tia phan giac oz cua xoy cat ab tai c . a cm c la trung diem cua ab va ab vuong goc voi oc . b tren oz lay m sao cho oc=om cmr am song song ob bm song song oa  . c ke mi vuong goc voi oy mk vuong goc voi õ so sanh bi va ak . d goi n la giao diem cua ai va bk cmr o,n,m thang hang