YOMEDIA

Bài I.4* trang 34 sách bài tập toán 7 tập 1

bởi Việt Long 18/01/2019
Bài I.4* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 34)

Cho :

                 \(a+b+c=a^2+b^2+c^2=1\)

         và 

                 \(x:y:z=a:b:c\)

Chứng minh rằng :

                        \(\left(x+y+z\right)^2=x^2+y^2+z^2\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có :

  \(\dfrac{x}{a}=\dfrac{y}{b}=\dfrac{z}{c}=\dfrac{x+y+z}{a+b+c}=x+y+z\)( Vì a+b+c=1)

  Do đó :

  \(\left(x+y+z\right)^2=\dfrac{x^2}{a^2}=\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{z^2}{c^2}=\dfrac{x^2+y^2+z^2}{a^2+b^2+c^2}=x^2+y^2+z^2\)( Vì \(a^2+b^2+c^2=1\) ).

  Vậy \(\left(x+y+z\right)^2=x^2+y^2+z^2.\)

  bởi Mai Linh Vũ Nguyễn 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA