Bài 4.5 trang 14 sách bài tập toán 7 tập 1

bởi Tieu Dong 21/01/2019
Bài 4.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 14)

Tìm \(x\), biết :

                     \(\left|x+1\right|+\left|x+4\right|=3x\)

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}\left|x+1\right|\ge0\\\left|x+4\right|\ge0\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left|x+1\right|+\left|x+4\right|\ge0\)

  \(\Rightarrow3x\ge0\)

  \(\Rightarrow x\ge0\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+1>0\\x+4>0\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left|x+1\right|=x+1\\\left|x+4\right|=x+4\end{matrix}\right.\)

  Do đó, \(x+1+x+4=3x\)

  \(\Rightarrow2x+5=3x\)

  \(\Rightarrow3x-2x=5\)

  \(\Rightarrow x=5\)

  Vậy \(x=5\) thì thỏa mãn đề bài

  bởi Nguyễn Tấn Dũng 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan