Bài 23 trang 69 sách bài tập toán 7 tập 1

bởi thu hằng 26/09/2018
Bài 23 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

Cho biết 56 công nhân hoàn thành một công việc trong 21 ngày. Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công việc đó trong 14 ngày ? (Năng suất của các công nhân là như nhau)

Câu trả lời (1)

 • Day la bai toan ti le thuan :
  56 cong nhan lam trong 21 ngày
  . ? Cong nhan lam trong 14 ngay
  So cong nhan can có de lam xong công viec trong 14 ngày là :
  56 : 14 x 21 = 84 cong nhan
  Vay so cong nhan phai tang them la :
  84 - 56 = 28 cong nhan
  Bai 2/
  1 cm = 10 mm
  5cm = 50 mm
  Dien tich day cua thoi vàng ban dau la :
  10 x 10 = 100mm2
  The tich thoi vang la :
  100 x 50 = 5000 mm3
  Day vang co dien tich day la :
  1 x 1 = 1 mm2
  Vay chieu dai day vàng la :
  5000 : 1 = 5000 mm = 5 m

  bởi Đặng Ngọc Phonq 26/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thùy Trang
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Một ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 45kmhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.h hết 3 giờ 15 phút. Hỏi chiếc ôtô đó chạy từ A đến B với vận tốc 65kmhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.h sẽ hết bao nhiêu thời gian ?

 • thi trang
  Bài 21 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Cho biết ba máy cày, cày xong một cánh đồng hết 30 giờ. Hỏi năm máy cầy như thế (cùng năng suất) cày xong cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ ?

 • My Le
  Bài 19 (Sách bài tập - tập 1 - trang 68)

  Cho biết \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỷ lệ nghịch và khi \(x=7\) thì \(y=10\)

  a) Tìm hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x

  b) Hãy biểu diễn y theo x

  c) Tính giá trị của y khi x = 5, x = 14

 • Long lanh

  Tìm 3 phân số tối giản . biết tổng của chúng bằng \(15\dfrac{83}{120}\) , tử số của chúng tỉ lệ thuận với 5,7,11,mẫu số tỉ lệ ngịch với \(\dfrac{1}{4};\dfrac{1}{5};\dfrac{1}{6}\)

 • Phạm Khánh Ngọc

  tìm hai số x và y biết x và y tỉ lệ nghịch với 3 và 2 va tổng bình phương của hai số là 325

 • Xuan Xuan
  Bài 24 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Đố :

  Một thỏi vàng hình hộp chữ nhật (h.2) có chiều dài 5cm, mặt cắt ngang (đáy) là một hình vuông cạnh 1cm. Từ thỏi vàng đó người ta làm thành một dây vàng cũng hình chữ nhật. Đố em biết chiều dài của dây vàng đó bằng bao nhiêu nếu mặt cắt ngang của nó là hình vuông cạnh 1mm ?

 • Tra xanh
  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Tìm lỗi :

  Cho x tỉ lệ nghịch với y và y tỉ lệ nghịch với z. Hãy cho biết mối quan hệ giữa x và z. Hãy nhận xét hai lời giải sau đây của hai bạn.

  Bài giải của bạn Hùng :

  \(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{y}{a},\left(a\ne0\right)\\y=\dfrac{z}{b},\left(b\ne0\right)\end{matrix}\right.\)  \(\Rightarrow x=\dfrac{z}{b}:a=\dfrac{z}{b.a},\left(b.a\ne0\right)\)

  Vậy x tỉ lệ nghịch với \(z\) theo hệ số tỉ lệ b.a

  Bài giải của bạn Hoa 

  \(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{a}{y},\left(a\ne0\right)\\y=\dfrac{b}{z},\left(b\ne0\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow x=\dfrac{a}{\dfrac{b}{z}}=\dfrac{a.z}{b}=\dfrac{a}{b}.z,\left(\dfrac{a}{b}\ne0\right)\)

  Vậy x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ \(\dfrac{a}{b}\)

   

 • Trịnh Lan Trinh
  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Cho biết hai đại lượng x và y theo tỉ lệ nghịch với nhau và khi \(x=6\) thì \(y=-5\). Khi đó, biểu diễn y theo x ta được :

  (A) \(y=-\dfrac{30}{x}\)                  (B) \(y=-30x\)              (C) \(y=\dfrac{-5}{6x}\)            (D)  \(y=-\dfrac{5}{6}x\)

 • hành thư

  Cho 3 đại lượng x,y,z. Biết x tỉ lệ thuận vs y, y tỉ lệ thuận vs z. xác định quan hệ của x và z

 • Mai Hoa

  Cho hai đại lueọng tỉ lệ nghịch x va y. Biết x1;x2 là hai giá trị bất kì của x; y1,y2 là hai gí trị tương ứng của y. Biết 2x1-3y2=36 ; x2=-6; y1=-8. Hệ số tỉ lệ giữa x và y bằng......???....... giúp mk vs mấy bạn ơi................