Bài 19 trang 68 sách bài tập toán 7 tập 1

bởi My Le 26/09/2018
Bài 19 (Sách bài tập - tập 1 - trang 68)

Cho biết \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỷ lệ nghịch và khi \(x=7\) thì \(y=10\)

a) Tìm hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x

b) Hãy biểu diễn y theo x

c) Tính giá trị của y khi x = 5, x = 14

Câu trả lời (1)

 • a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên \(y=\dfrac{a}{x}\)

  Khi \(x=7\) thì \(y=10\) ta có: \(10=\dfrac{a}{7}\Rightarrow a=10.7=70\)

  b) \(y=\dfrac{70}{x}\)

  c) Khi x = 5 thì \(y=\dfrac{70}{5}=14\)

  Khi x =14 thì \(y=\dfrac{70}{14}=5\)  bởi Đạǐ Ñgốč 26/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan