Bài 12 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 2

bởi My Hien 26/09/2018
Bài 12 (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

Có một vòi chảy vào một bể chứa nước, mỗi phút được x lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng \(\dfrac{1}{3}\) lượng nước chảy vào.

a) Hãy biểu thị số nước có thêm trong bể sau khi đồng thời mở cả hai vòi trên trong a phút

b) Tính số nước có thêm trong bể trên biết x = 302; a = 50

Câu trả lời (1)

 • a) Sau a phút vòi nước chảy vào được ax (lít)

  Vòi nước chảy ra được\(\dfrac{ax}{3}\)(lít)

  Sau a phút số nước có thêm trong bể ax−\(\dfrac{ax}{3}\)=\(\dfrac{2ax}{3}\) (lít)

  b) Với a = 30, a = 5 số nước có thêm trong bể là:

  \(\dfrac{2.50.300}{3}=\)1000 (lít)

  bởi Nguyễn Thị Hồng Trúc 26/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan