Tìm x, biết x :17/8 = (-2/5). (-9/ 17)

bởi Hành Thân Thiện 22/07/2019

Tìm x :

a, x : 17/8 = -2/5 . -9/ 17

b, x . -5/3 = 1

c, x . 1/5 . 7/10 = 1

Câu trả lời (19)

 • a,x:17/8=-2/5 .-9/17          b,x . -5/3=1

  x:17/8=-18/85                      x=1:-5/3

  x=-18/85.17/8                       x=-3/5

  x=-18/40

   

  c,x.1/5.7/10 =1

  x.1/5=1:7/10

  x.1/5=10/7

  x=10/7 :1/5

  x=50/7

  bởi văn độ 23/07/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • a 19,08

  b 8/7

  c 29

  bởi Trần Hữu Hoàng 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)x:17/8=-2/5.-9/17

    x:17/8=18/85

    x       =18/85.17/8

    x       =306/680

    x       =9/20

  vậy x=9/20

  b)x.-5/3=1

    x       =1:-5/3

    x       =1.-3/5

    x       =-3/5

  vậy x=-3/5

  c)x.1/5.7/10=1

    x.1/5       =1:7/10

    x.1/5       =1.10/7

    x.1/5       =10/7

    x             =10/7:1/5

    x             =10/7.5

    x             =50/7  

   vậy x=50/7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  bởi Hào Nguyễn 29/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a.\frac{-9}{20}

  b.\frac{-3}{5}

  c.\frac{50}{7}

  bởi Vua Ảo Tưởng 31/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • b) x=-3/5

  bởi Nguyễn Hải Phong 11/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) x:17/8=-2/5.(-9/17)

  =>x:17/8=18/85

  <=> x=9/20

  vậy x=9/20

  b) x.(-5/3)=1

  => x=-3/5

  vậy x=-3/5

  c) x.1/5.7/10=1

  => x.1/5=10/7

  <=> x=50/7

  vậy x=50/7

  bởi Ác Qủy Ánh Sáng 13/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) 9/20

  bởi nghiêm tiến ngọc 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan