YOMEDIA
NONE

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm >, =, <

8 dag ... 80g
      2 kg .... 21 hg         
1 tạ .... 99 kg
2 kg 56g ..... 256g
7 tấn 217kg ...... 7217kg
6 tạ 6kg .... 660kg
Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (22)

 • 8 dag  = 80g ⇒ 8 dag = 80 g

  2 kg < 21hg ⇒ 2 kg = 20 hg

  1 tạ > 99 kg ⇒ 1 tạ = 100 kg

  2 kg 56g > 256g ⇒ 2 kg 56g = 2 056 g

  7 tấn 217kg = 7217kg ⇒ 7 tấn 217kg = 7 217 kg

  6 tạ 6kg < 660kg ⇒ 6 tạ 6kg = 606 kg

    bởi thanh hằng 11/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • YOMEDIA

  Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

 • 8dag=80g                               ; 2kg<21hg

  1tạ>99kg                               ; 2kg 56g>256g

  7tấn 217kg=7217kg            ; 6tạ 6kg<660kg

    bởi Phan Yuri 09/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. =

  2. >

  3. =

  4. <

  5. >

  6. <

    bởi ➻❥ɦʉøηɠ ღρɦø☆ 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 8 dag = 80 g         2 kg 56 g > 256g

  2 kg < 21 hg         7 tấn 217 kg = 7217 kg

  1 tạ > 99kg           6 tạ 6 kg < 660 kg

    bởi Đoàn Tố Như 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 8 dag ...= 80g
        2 kg ..<.. 21 hg         
  1 tạ ..>.. 99 kg

  2 kg 56g ..>... 256g
  7 tấn 217kg .....=. 7217kg
  6 tạ 6kg .<... 660kg

    bởi Vua Ảo Tưởng 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • =      <             >                  >             =             <

    bởi Độ ta Không độ nàng 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 0

    bởi Đinh Ly 09/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • =             >

  <             = 

  >             <

    bởi Lê Việt Cường 31/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 8 dag = 80 g

  2 kg 56 g > 256g

  2 kg < 21 hg

  7 tấn 217 kg = 7217 kg

  1 tạ > 99kg

  6 tạ 6 kg < 660 kg

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • =

  >
  <
  =

  >
  <

    bởi Trịnh Đức Anh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. =

  2. >

  3. =

  4. <

  5. >

  6. <

    bởi Thu Huong 02/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • =

  >

  <

  =

  >

  <

    bởi Thu Huong 08/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a =                                     b >

  <                                          =

  >                                          <

    bởi Trần Hữu Hoàng 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)=

  b)>

  c)<

  d)=

  e)<

  g)>

    bởi Hào Nguyễn 31/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. = 2. > 3. = 4. < 5. > 6. <

    bởi Chu Chu 31/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 =   2>    3=     4<    5>    6<

    bởi Phan Ngọc Bảo 28/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 8 dag  = 80g  8 dag = 80 g

  2 kg < 21hg  2 kg = 20 hg

  1 tạ > 99 kg  1 tạ = 100 kg

  2 kg 56g > 256g  2 kg 56g = 2 056 g

  7 tấn 217kg = 7217kg  7 tấn 217kg = 7 217 kg

  6 tạ 6kg < 660kg  6 tạ 6kg = 606 kg

    bởi Lê Nguyên 31/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON