RANDOM

Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' biết góc giữa A'B và (ABC) bằng 60 độ

bởi Tạ Châu 19/12/2017

Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân tại A, AB=AC=a, góc BAC bằng 1200. Hình chiếu H của đỉnh A' lên (ABC) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Góc giữa A'B và (ABC) bằng 600. Khi đó thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là:

A. a3      B. \(\frac{3a^{3}}{4}\)      C. \(\frac{a^{3}}{4}\)     D. \(\frac{3a^{3}}{2}\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Máy em bị lỗi rồi. Xin lỗi mọi người...

    A. a3     B. 3a3/4     C. a3/4     D. 3a3/2

    bởi Tạ Châu 19/12/2017
    Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA