Tìm số hạng không phụ thuộc x trong khai triển

bởi Nguyễn Thanh Hà 25/10/2018

trong khai triển nhị thức \(\left(x\sqrt[3]{x}+x^{\dfrac{-28}{15}}\right)^n\) hãy tìm số hạng không phụ thuộc x biết rằng \(C^n_n+C^{n-1}_n+C^{n-2}_n=79\). giúp mình với ạ!

Câu trả lời (1)

  • ta có : \(C^n_n+C^{n-1}_n+C^{n-2}_n=79\Leftrightarrow1+\dfrac{n!}{\left(n-1\right)!}+\dfrac{n!}{2\left(n-2\right)!}=79\)

    \(\Leftrightarrow1+n+\dfrac{n\left(n-1\right)}{2}=79\Leftrightarrow n^2+n-39=0\) \(\Rightarrow∄n\in Z^+\)

    \(\Rightarrow\) đề sai

    bởi Thảo Bếu 25/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan