Tìm số hạng chứa x^9 trong khai triển (x^2+x-1)^6

bởi Nguyễn Xuân Ngạn 25/10/2018

Tìm số hạng chứa x^9 trong khai triển (x^2+x-1)^6

Câu trả lời (1)

 • Số hạng trong khai triển có dạng :

  \(T_{k+1}=C_6^k.\left(x^2\right)^{6-k}.\left(x^{-1}\right)^k\)

  \(=C_6^k.x^{12-2k}.x^{-k}\)

  \(=C_6^k.x^{12-3k}\)

  Số hạng chứa \(x^9\): \(\Leftrightarrow x^{12-3k}=x^9\)

  \(\Leftrightarrow12-3k=9\)

  \(\Leftrightarrow3k=12-9\)

  \(\Leftrightarrow3k=3\)

  \(\Leftrightarrow k=1\)

  Hệ số của số hạng chứa \(x^9\)là : \(T_2=C^1_6=6\)

  bởi VƯƠNG NGUYÊN 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan