RANDOM

Tìm n biết 3^nC^0n-3^(n-1)C^1n+3^(n-2)C^2n-...+(-1)^nC^nn=2048

bởi Nguyễn Thị Lan Hương 04/10/2018

Tìm n biết 3nC0n-3n-1C1n+3n-2C2n-...+(-1)nCnn=2048

RANDOM

Câu trả lời (2)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>