Tìm hệ số của x_4 trong khai triển x( x +1)^10

bởi Lê Chí Thiện 25/10/2018

tìm hệ số của X4 trong khai triển sau : X( X +1)10

Câu trả lời (1)

 • \(x\left(x+1\right)^{10}=x\left(x^{10}+C_{10}^1x^9+C_{10}^2x^8+C_{10}^3x^7+C_{10}^4x^6+C_{10}^5x^5+C_{10}^6x^4+C_{10}^7x^3+C_{10}^8x^2+C_{10}^9x+1\right)\)

  \(=x\left(x^{10}+10x^9+45x^8+120x^7+210x^6+252x^5+210x^4+120x^3+45x^2+10x+1\right)\)

  \(=x^{11}+10x^{10}+45x^9+120x^8+210x^7+252x^6+210x^5+120x^4+45x^3+10x^2+x\)

  => Hệ số của \(x^4\) là 120

  bởi Vo Loc Anh 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan