Nếu góc nhỏ nhất của tứ giác lập thành CSC là 75 độ thì góc lớn nhất bằng bao nhiêu ?

bởi Linh Trang 19/12/2018

Các gics của một tứ giác lập thành cấp số cộng. Nếu góc nhỏ nhất là 75 độ thị góc lớn nhất là. 

A. 95 độ

B. 100 độ

C. 105 độ

D. 110 độ

Câu trả lời (13)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan