YOMEDIA
NONE

Hệ số của \(x^{25}y^{10}\) trong khai triển của \({(x^3+xy)}^{15}\) là:

A. \(C_{15}^5\)  

B. \(C_{25}^{10}\)

C. \(C_{15}^{10}\) 

D. \(C_{25}^{15}\)

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • SHTQ trong khai triển \({\left( {{x^3} + xy} \right)^{15}} \) là:

  \(T_{k+1}=  {C_{15}^k} {\left( {{x^3}} \right)^{15 - k}}{\left( {xy} \right)^k} \)

  \(= {C_{15}^k{x^{45 - 3k}}{x^k}{y^k} }\)

  \(=  {C_{15}^k{x^{45 - 2k}}{y^k}} \)

  Vì đề yêu cầu tìm hệ số của \(x^{25}y^{10}\) khi đó \(x^{45-2k}y^k= x^{25}y^{10}\) nên \(\left\{ \begin{array}{l}45 - 2k = 25\\k = 10\end{array} \right. \Leftrightarrow k = 10\)

  Vậy hệ số của \(x^{25}y^{10}\) là \(C_{15}^{10}\).

  Đáp án: C.

    bởi Nguyễn Trà Long 01/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON