YOMEDIA

Hồng Ngọc's Profile

Hồng Ngọc

Hồng Ngọc

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 3
Điểm 17
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Hồng Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Giúp e với ạ Cách đây 5 năm

 • Hồng Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh (cota tana)/(1 tan2a.tana)=2cot2a Cách đây 5 năm

  Cậu viết đúng đề bài không ạ?
  Phần mẫu thức kia là 1-tan 2a.tan a hay 1.tan2a.tan a?

 • Hồng Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh hệ thức sin^4x = cos^4x - 2cos^2x + 1 Cách đây 5 năm

  Cậu có thể làm như này sẽ dễ hiểu 

  VP = ( cosx - 1)2 = (1 + cos 2a/2 -1 )2​ = ( -sin2a /2 )= sin4a/4

  VT = (1 - cos 2a/2)2 = ( sin2a/2 )2 = sin4a/4

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Hồng Ngọc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON