ADMICRO
UREKA

Viết phương trình đường tâm A(-1;2) và tiếp xúc với delta :x+3y+5=0

1.trong hệ Oxy, A(-1:2), delta: x + 3y +5=0

a) viết pt đường tròn d đi qua A và vuông góc vs delta

b) vt pt đường tròn tâm A (-1:2) và tiếp xúc vs delta

 

2.trong hệ Oxy, delta: x +2y-7=0, I(2;4)

a) vt pt đường thẳng d đi qua i và song song delta

b) vt pt đường tròn tâm I và tiếp xúc vs delta

c) tìm tọa độ điểm M thuộc trục tung sao cho d(M,delta)= căn 5

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (4)

 • 1. pt đường thẳng

  a) do đt d\perp \Delta nên pt đường thẳng d có dạng: 3x -y +c =0

  mà A thuộc d nên: 3.(-1) -1.2 +c=0 => c=5

  vậy d: 3x - y +5=0

  b)

  R= d(A;\Delta) = \frac{|-1.1+2.3+5|}{\sqrt{1^{2}+3^{2}}}=\sqrt{10}

  vậy (c): (x+1)^{2}+(y-2)^{2}=10

    bởi Huỳnh Thị Ngọc Ngân 03/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2.

  a) do đt d//\Delta nên pt đt d có dạng: x+2y+c=0

  mà I thuộc d nên thay I vào pt đt d ta được:

  1.2+2.4+c=0 => c= -10

  vậy d: x+2y - 10=0

  b) tâm I(2;4)

  R= d(I;\Delta)= \frac{|1.2+2.4-7|}{\sqrt{1^{2}+2^{2}}}=\frac{3}{\sqrt{5}}

  vậy (c): (x-2)^{2}+(y-4)^{2}=\frac{9}{5}

  c) M thuộc trục tung => M(0;a)

  d(M;\Delta )=\sqrt{5}

  <=> \frac{|1.0+2.a-7|}{\sqrt{1^{2}+2^{2}}}=\sqrt{5}

  <=> |2a-7| =5

  *) 2a-7 = 5 <=> a= 6 => M(0;6)

  *) 2a-7 = -5 <=> a= 1 => M(0;1)

    bởi Huỳnh Thị Ngọc Ngân 03/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. 

  a. d vuông góc với delta.

  d có dạng: 3x-y +c = 0

   A thuộc d => c= 5

  d: 3x-y +5 =0

  b. d(A; delta) = \frac{\left | -1 +2.3 +5 \right |}{\sqrt{1+9}}= \sqrt{10}

  (C). (x+1)^2 + ( y-2)^2= 10 \Leftrightarrow x^2 + y^2 +2x -4y -5=0

   

  2/ d song song delta: x+2y + c =0

  d đi qua I => c = - 6

  d có dạng: x + 2y -6 =0

  b. tương tự 

  c. M thuộc trục tung M (0; b)

  d(M;delta) = 

    bởi Lê Bình Phương Vi 05/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • .

    bởi Đinh Trí Dũng 31/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF