ON
YOMEDIA

Nguyễn Quang Thắng's Profile

Nguyễn Quang Thắng

Nguyễn Quang Thắng

01/01/1970

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 44
Điểm 215
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (49)

 • Nguyễn Quang Thắng đã trả lời trong câu hỏi: câu đố vui Cách đây 2 năm

  quả đấm

 • Nguyễn Quang Thắng đã trả lời trong câu hỏi: toán học lớp 4 Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quang Thắng đã trả lời trong câu hỏi: Giup mình với ! Cách đây 2 năm

  461

 • Nguyễn Quang Thắng đã trả lời trong câu hỏi: So sánh những đặc điểm giống và khác nhau giữa bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng ? Cách đây 2 năm

  https://hoc24.vn/hoi-dap/question/433134.html

 • Nguyễn Quang Thắng đã trả lời trong câu hỏi: Giúp mk nhé Cách đây 2 năm

  Bò sát: 
  Đặc điểm của thằn lằn + ... 
  - Hô hấp = phổi 
  - Tim 3 ngăn, có vách hụt + 2 vòng tuần hoàn 
  - Máu fa nuôi cơ thể 
  - Động vật biến nhiệt 
  - Thụ tinh trong 
  - Có cơ quan giao phối 
  - ** trứng trên cạn 
  Lưỡng cư: 
  - Da trần, ẩm 
  - Di chuyển = 4 chi 
  - Hô hấp = phổi & mang, da 
  - Tim 3 ngăn + 2 vòng tuần hoàn + máu fa nuôi cơ thể 
  - Đv biến nhiệt 
  - Có biến thái 
  - Sinh sản trong nước, thụ tinh ngoài 

 • Nguyễn Quang Thắng đã trả lời trong câu hỏi: đặt câu hỏi cho phần gạch chân Cách đây 2 năm

  When did Nga go to see the dentist?

  How long did it take Dr. phong to fill Van's tooth

 • Nguyễn Quang Thắng đã trả lời trong câu hỏi: thông kê sô liệu (số trung bình cộng) Cách đây 2 năm

  Tổng của 4 số đó là : 70 x 4=280

  Tổng của a và b là: 280-50-90=140

  => a+b=140

  Mà a=3/4. b

  => 3/4.b+b=140

  =>7/4.b=140

  =>b=80

  =>a=3/4.b=3/4.80=60

 • Nguyễn Quang Thắng đã trả lời trong câu hỏi: Phân số 6 nâng cao Cách đây 2 năm

  139/120 < x/36 < 527/360

  => 417/360 < 10x/360 < 527/360

  => 417 < 10x < 527

  => 42 < x <52

 • Nguyễn Quang Thắng đã trả lời trong câu hỏi: Toán lớp 5 Cách đây 2 năm

  Diện tích 1 mặt: 3/5 x 3/5 =9/25 (m^2)

  Diện tích toàn phần : 6 x 3/5 x 3/5 = 54/25(m^2)

  Thể tích : 3/5 x 3/5 x 3/5=27/125(m^3)

 • Cho mik hỏi người ta chuyển giải thưởng bằng cách nào

Điểm thưởng gần đây (63)

 • Nguyễn Quang Thắng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quang Thắng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quang Thắng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quang Thắng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quang Thắng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quang Thắng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quang Thắng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quang Thắng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quang Thắng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quang Thắng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1