ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Viết lại câu với từ cho trước

1.She doesn't pay attention to her cooking so the food is horrible    -> If...  

2.The last time Mary met Tom was 4 years ago. -> Marry hasn't...

3. The police found the robber in the forest yesterday. -> The robber...

4."Don't wait for me if i'm late   ->she told us...

-Combine sentences into a new one using given wword

5.The road is so narrow that it is difficult for two cars to pass each other(such). ->...

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (4)

 
 
 
 • 1. if she phays attention to her cooking, the food isnot horrible
  2. mary hasn't met tom for 4 years 
  3. the robber was found in the forest by the police yesterday
  4. she told us not to wait for her 
  5. it is such a narrow road that it is difficult for two cars to pass each other 

    bởi Nhật Thiên Minh 05/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. if she phays attention to her cooking, the food isnot horrible
  2. mary hasn't met tom for 4 years 
  3. the robber was found in the forest by the police yesterday
  4. she told us not to wait for her 
  5. it is such a narrow road that it is difficult for two cars to pass each other 

    bởi Nhật Thiên Minh 05/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. if she phays attention to her cooking, the food isnot horrible
  2. mary hasn't met tom for 4 years 
  3. the robber was found in the forest by the police yesterday
  4. she told us not to wait for her 
  5. it is such a narrow road that it is difficult for two cars to pass each other 

    bởi Nhật Thiên Minh 05/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. if she phays attention to her cooking, the food isnot horrible
  2. mary hasn't met tom for 4 years 
  3. the robber was found in the forest by the police yesterday
  4. she told us not to wait for her 
  5. it is such a narrow road that it is difficult for two cars to pass each other 

    bởi Nhật Thiên Minh 05/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1