ADMICRO
UREKA

How long have you learn English? - (since 4 years /4 years ago /for 4 years /within 4 years)

Mọi người giúp mình với nhé, mình đang cần gấp, xin cảm ơn ạ

I/ chọn từ thích hợp

1. How long have you learn English? - (since 4 years /4 years ago /for 4 years /within 4 years)

2. Mr. Pike sold his house, (did/didn't /could /couldn't) he?

3. "Will you visit your old teacher? " he asked me - (he asked me if i would visit my old teacher? / he asked me if i would visit my old teacher / he asked me if you would visit your old teacher /he asked me if i would visit your old for)

4. I ask him (what name is he/what is his name /what his name is/ what is his name?)

5. I haven't seen him for 3 years ago. I (see/saw/will see/have seen) him 3 years ago

6. Let's play video games, (shall we/shan't we/do we/don't we) ?

7. We will be there (on/at/in) 5 o'clock (in/at/on ) the morning

8. I wish i (be/were /have been /am) a millionaire now

9. I wish you (are/can/will /would) come to my party tomorrow

10. Susan studied very well, (if/so/but/or) she could pass the exam easily

11. All the teachers in this lận center are (good-qualified / well-qualified/ well-qualifying/ good-quafalifying)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • I/ chọn từ thích hợp

  1. How long have you learn English? - (since 4 years /4 years ago /for 4 years /within 4 years)

  2. Mr. Pike sold his house, (did/didn't /could /couldn't) he?

  3. "Will you visit your old teacher? " he asked me - (he asked me if i would visit my old teacher? / he asked me if i would visit my old teacher / he asked me if you would visit your old teacher /he asked me if i would visit your old for)

  4. I ask him (what name is he/what is his name /what his name is/ what is his name?)

  5. I haven't seen him for 3 years ago. I (see/saw/will see/have seen) him 3 years ago

  6. Let's play video games, (shall we/shan't we/do we/don't we) ?

  7. We will be there (on/at/in) 5 o'clock (in/at/on ) the morning

  8. I wish i (be/were /have been /am) a millionaire now

  9. I wish you (are/can/will /would) come to my party tomorrow

  10. Susan studied very well, (if/so/but/or) she could pass the exam easily

  11. All the teachers in this lận center are (good-qualified / well-qualified/ well-qualifying/ good-quafalifying)

    bởi Thảo Phương 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON