Help meeee

bởi Nguyễn Chibi'ss ngày 20/08/2017

It's very wonderful to spend the weekend in the countryside.

- Spending............................................................................... .

Câu này là câu trúc j v ạ????

Câu trả lời (1)

  • Gửi đến em câu trả lời

    Spending the weekend in the countryside is very wonderful.

    Đây là cấu trúc sử dụng Gerund là chủ ngữ tương đương với cấu trúc chủ ngữ giả "It is + be + to V"

    bởi Lê Trung Phuong ngày 20/08/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan