Cách sử dụng used to

bởi Đặng Tuệ 12/01/2019

có ai biết công thức used to không  cho mình xin 

 

Câu trả lời (12)

 • Cách dùng used to như sau:

  Used to+Verb-inf: đã từng, từng. (Chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong quá khứ và bây giờ không còn nữa).

  Ex: I used to smoke a packet a day but I stopped two years ago. ( trước đây tôi hút 1 gói thuốc 1 ngày nhưng từ 2 năm trở lại đây tôi không hút thuốc nữa)

  bởi Nguyễn Thị Anh Trúc 12/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Cấu trúc Used to: (+) S+used to+Vnm

                                     (-) S+ did not +used to+Vnm

                                     (?) Did S+use to+Vnm

  Ngoài ra còn có 2 cấu trúc vs used to nữa:

  _Be used to: S+ to be+ used to+ V_ing/ N

  _To get used to: S+to get used to+V_ing/N

   

  bởi Đen . 12/01/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • * Used to :

  (+) S + used to + V [nguyên thể]

  (-) S + did not + use to + V [nguyên thể]

  (?) Did + S + use to + V [nguyên thể]?

  * Tobe / Get used to + V_ing / Noun : diễn tả hành động đã trở thành thói quen

   

  bởi Đào Mai Phương 13/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.USED TO : ( Đã từng )
  Công thức :
  S + USED TO + INF.
  - Để chỉ hành động xãy ra ở quá khứ mà bây giờ không còn nữa .
  I used to smoke : tôi từng hút thuốc ( bây giờ không còn hút nữa )
  There used to be a river here : đã từng có một con sông ở đây
  2.BE/GET USED TO (quen ) 

  CÔNG THỨC :
  S (người ) + GET/BE + USED TO + VING /N 
  Để diển tả một rằng chủ từ quen với sự việc
  đó 

  I am used to getting up late on Sundays. :
  tôi quen dậy trể vào chủ nhật 
  I am used to cold weather
  : tôi quen với thời tiết lạnh 
  Dùng get khi chỉ
  một quá trình quen dần dần 
  Don't worry ! you will get used
  to live here soon : đừng lo bạn sẽ sớm quen với việc sống ở đây
  thôi.

  3.BE USED TO (
  được sử dụng để )
  Công thức :
  S ( thừong là vật )+
  BE + USED TO + INF. 

  Đây là thể bị động
  của động từ use với nghĩa là : sử dụng


  A knife is used to cut the cake : một con
  dao được sử dụng để cắt bánh .

  bởi Địch Kì Nhi 13/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Used to V: da tung lam gi 

  bởi Tuyền Khúc 13/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.USED TO : ( Đã từng )
  Công thức :
  S + USED TO + INF.
  - Để chỉ hành động xãy ra ở quá khứ mà bây giờ không còn nữa .
  I used to smoke : tôi từng hút thuốc ( bây giờ không còn hút nữa )
  There used to be a river here : đã từng có một con sông ở đây

  bởi thảo trần 28/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • +>S+used to+V_bare
  ->S+didnt use to +V_bare

  ?>Did+S+use to+V_bare

  bởi Bui Trung Kien 22/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • get used to + V_ing

  used to + V

  bởi @%$ Đạo 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • used to + V

  bởi - Đạo 16/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • S+used to+V...

  Example: I used to live in a small house when I was 6 years old.

                We used to study in Van Yen primary school.

  bởi Nguyễn Hà Phương 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan