ADMICRO

Viết lại hoàn chỉnh câu: They/ study/ best/ school/city

They/ study/ best/ school/city.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (3)

 
 
 
 • They/ study/ best/ school/city.

  => They study in the best school in the city.

    bởi Phương Linh'x Vũ 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • They're studying in the best school in the city

    bởi Nguyễn Bo 21/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • They study in the best school in the city.

    bởi Chu Chu 21/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • by / can't / you/ go/ that /into/ street /car / or/ motorbike/ by.

  22/08/2019 |   1 Trả lời

 • Dịch tất cả câu sau sang tiếng anh
  1. Chào các cậu.Hôm nay các cậu có khỏe không?
  2.chúng mình khỏe,cảm ơn bạn.Thế còn bạn thì sao?
  3.Mình vẫn khỏe.Cảm ơn các cậu.
  4.Chào chị.Ten em là Hoa.Em năm nay 12 tuổi.
  5.Con chào bố mẹ.Bố mẹ có khỏe không ạ?
  6.Em chào anh.Đây là Nga.Cô ấy là bạn của em.Cô ấy học lớp 6.
  7.Tôi là Phong còn đây là Linh.

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • I. Long likes jogging very much. Every morning he (1)........... with his father. Wher it is warm, Long (2)................. fishing in a small river with his uncle. Long travels a lot.(3)........ summer, he is going to visit Ha Long Bay with his family. He is going to stay in a small hotel (4)........ four days.

  1. A . jog B. jogging C. jogs D. to jog

  2. A. goes B. plays C. does D. takes

  3. A. Those B. This C. That D. There

  4 A. in B. on c. with d .for

  II. This is Mr. Minh. He lives in a small house in Ha Noi. He teaches Englsh at a shool. He usually has breakfast at 6:00 in the morning. His house is far from the school so he always gos to school by motorbike. He works at school from Monday to Saturday. He usually stays at home on Sundays and the housework. Sometime he plays badminton with his friends. Tomorrow is Sunday. He is going to visit his father and his mother in the country.

  1. Where does Mr. Minh live?

  2. What time does he usually have breakfast?

  3. Is his house near the school ?

  4. Which sports does he sometimes play ?

  III.1. It isn't cold in the summer

  -> It's..............................

  2. What about going to Hue?

  ->Let's.............................

  3. Minh often rides a bike to shool.

  -> Minh goes to ...........................

  4. Mai is taller than Lan.

  -> Lan is.................................

  I

  1. hot/ often/ wher/ I/go swimming/ it/is...........................................

  2.often/ Peter/to/school/goes/6:20/at...........................................

  3.listens/usually/in/to/free/Lan/her/music/time..................................

  4.is/Nam/to/going/his/bring/camera...................................

  5.weather/do/what/like/you/?.......................................

  6.some/would/bread/like/I/milk/some/and.....................................

  II.1.I/listen/music/free time ->...................................

  2.What/you/do/when/it/hot?->...................................

  3.How/do/you/do/the park.->......................................

  4.I/need/bottle/cooking oil.->.......................................

  5.Lan/sometime/go/camping/Sunday.

  6.He/never/go/fishing/thewinter.

  7.They/play/volleyball/the yard/now.

  8. How/about/go/Huong Pagoda?

  9.My brother/sometimes/ play/soccer/afternoon

  10. it/often/warm/the sring.

  11.Ba/be/going/play/soccer/next Sunday.

  12.Nga/sometimes/go/swimming/Sunday.

  13.What/the weather/like/Hanoi.

  14.What/about/play/soccer?

  15.we/listen/music/now.

  16. How many/oranges/you/want?

  22/08/2019 |   1 Trả lời

 • viết về hoạt động ở trường (= tiếng anh)

  help me

  06/03/2019 |   1 Trả lời

 • viết lại câu giữ nguyên nghĩa :

  the robot in my house can clean the floors verry well => the robot in my house í a very good ...

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • sắp xếp câu :

  1.there/ If/ cycle,/ will not/ more people/ be/ air pollution./ much/

  2.you/ a car/ Will/ to fly/ have/ space?/ into/

  ai đúng mk tick

  05/03/2019 |   1 Trả lời

 • When was Miss Ngoc ****?

  22/08/2019 |   7 Trả lời

 • Ke lai chuyen picnic o Ha Noi bang Tieng Anh

  Viet dai va dung ngu phap ho em nhe

  06/03/2019 |   1 Trả lời

 • viết lại câu sao cho nghĩa không đổi living in the city is noisier

  05/03/2019 |   1 Trả lời

 • viết lại câu thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

  1.he hasn't laughed so much for ages

  ->it is

  2. I haven't enjoyed my self so much for years

  ->it is

  3.the telephone rang for hours

  ->it is hours

  4.I haven't seen him for ages

  ->it is

  5.ly 's father started to stop smoking last year

  ->ly's father

  6.the editor hasn't written to Mai for a month

  ->the editor last

  7.how long have you learned spanish?

  ->how long ago

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)