YOMEDIA

Phương Linh'x Vũ's Profile

Phương Linh'x Vũ

Phương Linh'x Vũ

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 93
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Phương Linh'x Vũ: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Phương Linh'x Vũ: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Phương Linh'x Vũ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Phương Linh'x Vũ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm

 

1=>1