Rewrite the sentences: Mary started playing the violin since she was 10 years old. -> Mary has...........................................

bởi Nguyễn Phương Ngọc 11/04/2019

1. Mary started playing the violin since she was 10 years old.

-> Mary has...........................................

2. No one in this class is more intelligent than Luna.

-> Luna ...............................................

3. My parents began working in 2000

-> My parents have ................................

Câu trả lời (15)

 • 1.Mary has played the violin since she was 10 years old.

  2.Luna is the most intelligent student in class.

  3.My parents have worked since 2000.

   mình trả lời đầu tiên, like cho mình nhé

  bởi Nguyễn Thuỷ Trúc 11/04/2019
  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • okie mik sẽ like

  bởi Nguyễn Phương Ngọc 11/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thank you

  bởi Nguyễn Thuỷ Trúc 11/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1,Mary has started playing the violin since she was 10 years old.

  2,Luna is the most intelligent student in this class.

  3,My parents have worked in 2000

  bởi Lương Thùy Linh 12/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.Mary has stared to played violin 10 years ago

  2.Luna is the most intelligent person in this class

  3.My parents have begun to worked since 2000

  bởi Tô Công Hoàng MInh 12/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. Mary has started to played viollin 10 years ago.

  2. Luna is the most intelligent person in her class.

  3. My parents have begun to work since 2000.

  Chusc bạn học tốt!!

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.Mary has played the violin since she was 10 years old.

  2.Luna is the most intelligent student in class.

  3.My parents have worked since 2000.

  bởi Nguyễn Đình Khải 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Mary has played the violin since she was 10 years old.

  2. Luna is the most intelligent in this class.

  3. My parents have begun to work since 2000.

  bởi Đào Vũ Quỳnh Trang 29/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1: Mary has played the violin since she was 10 years old

  2: Luna is the most intelligent in this class

  3: My parents have worked since 2000

  bởi :-( RAYNE 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Mary has played the violin since she was 10 years old

  2. Luna is the most intelligent in this class

  3. My parents have worked since 2000

   

  bởi Lê Nữ Long Nhi 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan