Choose the word whose main stressed syllable is placed diffenrently from that of the others in each group.

bởi Nguyễn Phương Ngọc 14/03/2019

1. a,houseboat    b,motorhome    c,apartment    d,cottage

2. a,special          b, modern        c,wireless       d,machine

3. a,appilance      b,dishwasher    c,countryside   d,factory

4. a,robot           b,locate            c,iron              d,cable

5. a,control         b,giant             c,solar            d,software

Câu trả lời (12)

 • mk ko hiểudevil

  bởi Phạm Nguyễn Hoàng Anh 14/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1A

  2B

  3D

  4A

  bởi nguyen tanh 14/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • A

  B

  D

  A

  bởi kairon (minecraft) 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 a

  2 b

  3 d

  4 a

  bởi Trịnh Đức Anh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1A 2B 3D 4A nhé bạn

  bởi phùng kim huy 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. A.houseboat   B.motorhome    C.apartment    D.cottage

  2. A.special         B. modern       C.wireless       D.machine

  3. A.appilance   B.dishwasher    C.countryside   D.factory

  4. A.robot           B.ocate           C.iron              D.cable

  5. A.control        B.giant            C.solar            D.software

  bởi @%$ Đạo 16/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan